CENOVNIK

Teorijska obuka (40 časova)16.000 din
Praktična obuka (40 časova)44.000 din
Ispit iz testa5.000 din
Ispit iz vožnje5.000 din
Cena trenažnog časa
(za kandidate koji već poseduju vozačku dozvolu)
1.100 din
Lekarsko uverenjeGRATIS
Prva pomoć3.500 din

NAPOMENA: Ako kandidat na ispitu iz testa ima 0 ili 1 netačan odgovor kao nagradu dobija i prvu pomoć GRATIS

PLAĆANJE

• Može se izvršiti i u ratama putem čekova
• Kandidat može sam da odredi koliko časova želi da uplati (1, 5, 10...)


ZA UPIS JE POTREBNO:

• Lična karta
• Navršenih 16 godina